گاهی، برای رهاشدن از زخم های زندگی باید بخشید و گذشت

بخشش
میدانم که بخشیدن کسانی که از آنها زخم خورده ایم، سخت ترین کار دنیاست….
ولی …
تا زمانی که هر صبح چشمان خود را با کینه بازکنیم و آدمهایِ خاطرات تلخ را زنده نگه داریم و در ذهن خود هر روز محاکمه شان کنیم

رنگ آرامش را نخواهیم دید !!

.

بخشیدن را بیاموز.

گاه،،،چشم ها را باید بست و از کنار تمام بد بودنها گذشت…

.

.

  گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !