مراقب باش کسی را زمین نزنی
با کلامی تلخ و قضاوتی بیجا….
با بی تفاوتی و نادیده گرفتنش

مراقب باش کسی را زمین نزنی

با عدم حساسیت نسبت به حرفهای ناگفته در نگاهش…

یادمان باشد

حتی خوشبختی به بدبختی نیاز دارد

تا بتواند به ما اثبات کند چقدر وجودش لازم و ضروری است…

پس با حرمت به همه کس و همه چیز…
زندگی را هر روز زندگی کن

.

.

  گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !