چقدر دراشتباهند آنانكه به جاى ساده گرفتن زندگى آن راسرسرى می گیرن!

.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

گاهی اوقات قرارست که در پیله ی درد نم نمک شاپرکی خوشگل و زیبا بشوی
گاهی انگارضروری ست بگندی درخود تا مبدل به شرابی خوش و گیرا بشوی.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

مات به حركتی میگن كه شاه بااون عظمتش نمیتونه كاری كنه مات مرامتم.

.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

یه وقتایی تو زندگی باید تاوان دعاهای مستجاب شدت پس بدی

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

مترسک گفت:
اى گندم تو شاهد باش مرا براى ترساندن آفریدند اما من عاشق پرنده اى بودم كه از گرسنگى مرد…!!!

.

.

متن زیباا

.

.

.

دست به دامن خدا که میشوم !
چیزی آهسته درون من به صدا میاید که: نترس
از باختن تا ساختن دوباره!
فاصله ای نیست

.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

آشق !
از این به بعد اینگونه بنویسید… چون همیشه سرش كلاه میرود!

.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

حقایق گاهی وقتا توی شوخی
پیدا میشه
اما خیلی احمقانه اس اگه فکر کنیم
آدمها توی شوخی
دلشون نمیشکنه

.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

واحد اندازه گیرى فاصله “متر” نیست بلكه “اشتیاق” است ،مشتاق كه باشى حتى یک قدم هم فاصله اى دور است

.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

گاهی همه تکیه گاهایم فرومی ریزدانگاه دیگرچیزی برایم باقی نمی ماندجزاینکه بنشینموازدرختانی که دربرابربادسرخم میکنندانعطاف رایادبگیرم

.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

.

هر كسى را محرم رازت مدان ،اى بسا محرم كه با یک نقطه مجرم میشود.

.

.

.

 متن و اس ام اس های کوتاه زیبا   

.

چه كوتاه است فاصله ظهرغدیر تا ظهرعاشورا،

روزبالارفتن دست على توسط پیامبر تا روزبالا رفتن سرحسین دركربلا!

چه سخت است تشخیص حق ازباطل برای اهل زمان و این عبرتیست برای بشر!

خدایا بصیرت عطاكن تاماننداهل كوفه نباشیم كه آیندگان مارا نكوهش كنند.

.

.

.

.

 گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !