عمران مرادی اظهار داشت: مطابق محاسبات نرم‌افزارهای نجومی هلال ماه شوال در غروب امروز به احتمالِ قریب به ۱۰۰ درصدی قابل مشاهده نیست و بر این اساس ماه رمضان ۳۰ روزه می شود.

کارشناس مرکز نجوم ادیب گفت: هلال ماه شوال در غروب امروز غیرقابل رویت است و به احتمال قریب به یقین ماه رمضان امسال ۳۰ روزه می شود.

عمران مرادی اظهار داشت: مطابق محاسبات نرم‌افزارهای نجومی هلال ماه شوال در غروب امروز به احتمالِ قریب به ۱۰۰ درصدی قابل مشاهده نیست و بر این اساس ماه رمضان ۳۰ روزه می شود.

وی افزود: به دلیل ضعیف بودن پارامترهای حدی مشاهده هلال ماه سوال در غروب شنبه با چشم مسلح و غیرمسلح و در زمان غروب یا بعد از غروب خورشید به احتمال قریب به یقین امکان پذیر نیست.

کارشناس مرکز نجوم ادیب تاکید کرد: با این وجود به طور معمول با در نظر گرفتن خطا برای این نرم‌افزارهای گروه‌های رصدی از سوی ستاد استهلال برای رویت هلال ماه به نقاط مناسب از نظر ویژگی‌های رصدی اعزام می‌شوند تا کوچک‌ترین احتمالات نیز در این ارتباط در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه هلال ماه شوال حتی در وضعیت بحرانی نیست، تاکید کرد: در وضعیت هلال ماه بحرانی اطمینان از وجود هلال ماهِ نو وجود دارد و در صورت اعزام گروه‌های حرفه‌ای احتمال مشاهده ماه مشاهده موجود دارد اما هلال ماه نو امسال به احتمال قریب به یقین قابل رویت نیست.

مرادی اضافه کرد: فردا شب در غروب سی امین روز ماه مبارک رمضان با توجه به اینکه سن ماه از نظر نجومی افزایش یافته است، هلال ماه شوال با چشم مسلح و غیرمسلح امکان پذیر است.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !