امشب چه سینه‌سوز است بانگ اذان مولا
خیزد صدای تکبیر از عمق جان مولا

از لحظه‌های افطار در شوق وصل دلدار
بر چهره می‌درخشید اشک روان مولا

سالروز ضربت خوردن امام علی(ع) تسلیت باد

ضربت خوردن امام علی

.

.

ضربت خوردن امام علی

.

.

ضربت خوردن امام علی

.

.

ضربت خوردن امام علی

.

.ضربت خوردن امام علی

.

.ضربت خوردن امام علی

.

.

ضربت خوردن امام علی

.

.

ضربت خوردن امام علی

.

.

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !