ﺩﺭ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ ﺁﺭﺍمے
وقتۍ ﻧمۍﺩﺍنۍ ﺧﻠﺒﺎنش
ڪﯿﺴﺖ!

.

ﺩﺭ ڪشٺۍ ﺁﺭﺍمۍ
وقٺۍ نمۍﺩانۍﻧﺎﺧﺪﺍیش
ڪیست!

.

.

ﭘﺲﭼﮕﻮنہ
ﺁﺭﺍﻡ نمۍﮔﯿﺮۍ
وقتۍ مۍدﺍنۍ ﺯﻧﺪگۍ ﺍٺ
در دسٺ خدا‏ﺳﺖ؟

بہ خداوند ﺍیماﻥ ﺩﺍشته باش!!!

.

.

  گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !