فرارسیدن روز و هفته نکوداشت مقام معلم بر شما و بویژه معلمان

و استادان عزیز و گرانقدر مبارک و فرخنده باد.

.

آموزگارم ، تو باغبانی
می پرورانی بذروجودم ، با مهربانی

.
با درسهایت دیو جهالت از من گریزد
اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی

.
من غرقه بودم در بحر غفلت
دستم گرفتی ای ناجی من،
من همچو قایق ، تو بادبانی

.
بر خوان ِ دانش من میهمانم
تو ای معلم ، خود میزبانی

.
کار تو باشد، ارشاد انسان
همکار ِ خوب ِ پیغمبرانی

.

.

  گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !