با جلوه سجاد، ابوالفضل و حســـــين
يك ماه و سه خورشيد در اين ماه آمد

شــعبان کـه مه سرور هر مرد و زن است
تـابـان ز وجــود جلوه « پنج تن» است

میلاد علی اکبرو سجاد و اباالفضل و حسین
هم مولد پاک «حجـت بن الحسن» است

.

.

.

.

.

.

.

بر شیر خدا و نسل شیرش صلوات
بر فاطمه و پور دلیرش صلوات

میلاد حسین است و ابافضل و علی
بر شاه و ولیعهد و وزیرش صلوات

.

.

.

.

سه نور آمد به عالم پر ز احساس
معطر هر سه از عطر گل یاس

سه نور تابناک آسمانی
حسین بن علی ، سجاد و عباس

.

.

.

.

ماه میلاد سه پرچم دار عشق است
مه دلبر و دلداده و دلدار عشق است

ماه میلاد سه ماه عالمین
سید سجاد و عباس و حسین(ع) است

.

.

.

.

شاهی به دوصد عزت و اجلال آید
با شوکت و فر و جاه و اقبال آید

امــروز حسیــن آیـد و فردا عباس
خورشید ز پیش و مه ز دنبال آید

.

.

.

.

دامن علقمه را عطر گل یاس یکی است
قمر بنی هاشمیان در همه ناس یکی است

سیر کردم عدد ابجد و دیدم به حساب
نام زیبای اباصالح و عباس یکی است

.

.

.

.

ز گلزار نبي (ص) و بوستان حيدر و زهرا(ع)
گلي بشگفت با بوي خوش و با چهره ي زيبا

شنيدستي که با يک گل نمي گردد بهار؟ اما
گلستان گشته از اين گل، همه دنيا و ما فيها

.

.

.

.

میلاد حسین است و ابوالفضل و علی
یعنی که سه منشأ سعادت آمد

آن ماه که ماه حاجتش میخوانند
ما بین دو خورشید امامت آمد

.

.

.

.

بر روی حسین نور داور صلوات
بر موی ابو الفضل دلاور صلوات

میلاد حسین است و ابو الفضل رشید
بفرست تو بر این دو برادر صلوات

.

.

.

.

هر گل خوشبو که گل یاس نیست
هر چه تلألو کند الماس نیست

ماه زیاد است و برادر بسی
هیچ یکی حضرت عبـاس نیست

.

.

.

  گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !