میگه از طرف خدا وحی شده بهش که بره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه و بعدش میگه اگر مسئولین حمایت نکنن براشون عذاب الهی نازل میشه.  😀 

.
.
 
 گرداوری : گروه رسانه وب سایت بزرگ شبهاے تنهایی

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !