.
.
یه روز یه دوست بهم گفت:
درد یک مرد را فقط: 
 مرد می فهمد
 و
دود سیگارش.

حالا چند سال گذشته هر نخ سیگاری را که دود میکنم بیشتر متوجه واقعیت حرفش میشم.

حالا می گید چطور؟؟
وقتی غمگینی————>سیگار
وقتی خسته ای————>سیگار
وقتی عاشقی————>سیگار
وقتی فارغی————>سیگار
وقتی ناامیدی————>سیگار
وقتی خوشحالی————>سیگار
وقتی تنهایی————>سیگار
وقتی تو جمعی————>سیگار
وقتی دلت شسکته————>سیگار
وقتی با دوست دخترت دعوات شده ————>سیگار
وقتی گرسنه ای————>سیگار
وقتی سیری————>سیگار
و………………
پس نتیجه میگیریم سیگار بر خلاف دخترا بهترین دوست و همدم  تنهایی و خوشحالی و تمام لحظات خوب  و بد یه مرده

فقط سیگارو عشقه

.
.
.
.

.

manba گرد آوری: تیم رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !