78886502820329091776

 

.

.

دلم کمی خدا میخواهد …

کمی سکوت …

کمی آخرت …

دلم دل بریدن میخواهد …

کمی اشک …

کمی بهت …

کمی آغوش آسمانی …

دلم یک کوچه میخواهد بی بن بست ! و یک خدا ؟!

تا کمی با هم قدم بزنیم

فقط همین …

.

.

1382864895

.

.

.

manba گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !