شد اربعين عاشقان

خون شد زمين واسمان

دلها زيارت نامه شد

يك اربعين غمنامه شد

.

.

1

.

.

دركربلا هنگامه شد

شد اربعين عاشقان

پير ولايت جابر است

برقبر مولا زائر است

.

.

2

.

.

بزم عزائي دائر است

ازگريه هاي بي امان

شد اربعين عاشقان

زوار ديگر زينب است

.

.

3

.

.

يك قافله تاب وتب است

درگريه صدها مطلب است

باتربت لب تشنگان

شد اربعين عاشقان 

.

.

4

.

.

رباب واشك واه او

وان طفل بي گناه او

اتش زده نگاه او

اي غنچه خونين دهان

شد اربعين عاشقان

جابر تو هم ناله بزن

.

.

5

.

.

بر ان گل صد پاره تن

سرش جدا شد ز بدن

زينب تو هم نوحه بخوان

شد اربعين عاشقان

قبله حاجات مني

روح مناجات مني

اقابه جان مادرت

ان مادر غم پرورت

مارا مراني از درت

.

.

235139_745

.

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

.

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !