دیوار موش دارد و موش گوش دارد  …

جمله ای است که رواج داره و همه تکرار می کنند ولی غافلند از اینکه

diivar

.

اگر به جای گفتن: دیوار موش دارد و موش گوش دارد،

بگوییم: ملائکه در حال نوشتن هستند

نسلی از ما متولد خواهد شد که به جای مراقبت مردم، ”مراقبت الله“را در نظر دارد!

.

baa-khoda

.

قصـه از جایی تلخ شد 😞که در گوش یکدیگر با عصبانیت خواندیم:
بچه را ول کردی به امان خـــدا … 
ماشین را ول کردی به امان خـــدا …
خانه را ول کردی به امان خـدا …

.

etemad-be-khoda

واینطور شد که “امان خـــدا” شد؛ مظهر ناامنی!

ای کاش میدانستیم امن ترین جای عالم، امان خداست.

التماس تفکر

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !

.