شهادت پیغمبر کربلا , جوان ترین شهید ,  حضرت علی اکبر بر همه شیعیان و عاشقان این حضرت تسلیت باد.

aliakbar-27sale

.

.

فلک با این همه جور و جفا و ظلم که داری

تو را نبوده حیا و تو هیچ شرم نداری
چرا که مادر گیتی نزاده چون اکبر

به حسن و قامت و خط مردنش چه سهل شماری

.

.

aliakbar

.

.

.

بس که پاشیده زهم مثل گلِ چیده تنت

می کند گریه به زخم بدنت پیرهنت

کثرت زخم تو مانع زشمارش گشته

بس که زخم آمده پیوسته به زخم بدنت

.

.

.

aliakbar-2

..

.

.

فریاد می کشید اکبر که آب نیست

این آب دست دوزخیان است وخواب نیست
سیلی به مشک خالی شان مینواختند

 گویی جوانمردی ای دیگر به کار نیست!

.

.

.

.

aliakbar-3

.

.

.

کی می گفت از گل بهتر ست او
شبیه حضرت پیغمبراست او
علی مرتضی آمد به میدان
ولی نه! نه! علی اکبراست او

.

.

.

akbar-1.

.

.

برخیز از جای خود ، ای گل پرپرم
ای اذان گوی من ، ای علی اکبرم
بعد تو دنیا جهنّم شده
قامتم از داغ تو خم شده
غرق آتش بابا شد ،
جسمت ارباً اربا شد
علی اکبر پسرم

.

.

.

aliakbar-4

.

.

.

در رزمگاه عشق نه فرق پسر شکست

گویی درست، شیشه عمر پدر شکست
پشتی که جز مقابل یکتا دو تا نشد

پشت حسین بود و ز داغ پسر شکست

.

.

.

aliakbar-5

.

.

.

این پاره پاره پیکر تو می کشد مرا

بال سفید پرپر تو می کشد مرا
قربان روی خونی پیغمبری تو

این داغ چون پیمبر تو می کشد مرا

.

.

.

aliakbar-6

.

.

.

دلم ترا وطن و قلب من شده قبرت

تو در ضمیر من از جمله سرو اسراری
وفا و سیرت و صهبائی ینکه جان دهد اکبر

عزیز فاطمه بگرفته اش به سینه و زاری

.

.

.

 گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !