درد اینجاست که به برهنگی میگویند “آزادی

و به کدام عقل و منطق “فحشا” را آزادی معنی میکنید؟؟

بامادر وب سایت بزرگ شبهای تنهایی همراه باشد .

 

 

 

 

 

میدانید درد کجاست…؟درد اینجاست که :

برهنگی مد شده و “نجابت و حیا خز”..!!

داستان هم از آنجا شروع شد که شما دوست عزیز لایک را بر برهنه ها زدید نه به نجیب ها!!

.

.

gallery-girls-dress-coat-tight-and-nasty-university-students-3pid-13

 

.

.

خودتان قضاوت کنید کدام یک لایق لایک و تایید هستند…؟؟

درد اینجاست که برهنگی شده “روشن فکری”..و نجابت و حیا شده “امل بازی”..

.

.

09255573239340058440

.

.

درد اینجاست که به برهنگی میگویند “آزادی”…!!

و به کدام عقل و منطق “فحشا” را آزادی معنی میکنید؟؟

.

.

174359

.

.

.

.

.

.

manba اختصاصی : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !