در این پست ما یک پیامک فلسفی را در نظر گرفته ایم که امید واریم

مورد پسند واقع شود .

بامادر وب سایت شبهای تنهایی همراه باشید.

.

.

فلسفی

.

.

.

هر وقت در فریب دادن کسی موفق شدی

به این فکر نباش که اون چقدر احمق بوده

به این فکر کن که اون چقدر به تواعتماد داشته

.

.

.

.

manba گرد آوری:  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

liner (4)

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم