عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی

بامادر وب سایت شبهای تنهایی همراه باشید.

 

 

.

.

عید1.jpg

.

.

عید فطر ضیافتی است برای پایان این میهمانی

عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست

عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است

عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشت است . . .

.

.

عید2.jpg

.

.

.