فوق العاده ترین متن مناجات با پروردگار دو عالم را 

در وب سایت بزرگ شبهای تنهایی مشاهده بفرمائید .

.

.

خداوندا

از پاداش، معافم کن

خدا1

از بخشش، نا امیدم کن

از بهشت، مایوسم کن

خدا2

تا هرچه می کنم به سودای انعام تو نباشد . . .

.

.

.

.

.

manba گرداوری اختصاصی: گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !

.