در این پست ما برای شما عزیزان 10 روش فوق العاده موثر برای تمرکز حواس در هنگام مطاله و درس خواندن 

تهیه کرده ایم که تمید واریم مورد استقبال شما دوستان قرار گیرد .

باماهمراه باشید.

.

.

تمرکز، در لغت، به معنای تراکم، فشردگی مجموعه و چکیده و در اصطلاح، یعنی حفظ و نگه داری اعتنا و تمرکز حواس روی موضوعی معین بدون تمرکز، حواس یادگیری، مثمرثمر نمی باشد. تمام اشخاص، توانایی تمرکز دارند؛ برای اینکه تمرکز، امری نسبی می باشد و کسی نمی تواند ادعا بکند که کاملاً حواس پرت می باشد و و یا به طور مداوم تمرکز حواس دارد.

.

تمرکز

.

.

تمرکز حواس

چه بسا شما تا به حال بسیاری به حواس پرتی فکر کرده باشید و بارها از خود پرسیده باشید که به چه دلیل گاهی به هنگام مطالعه، حواس انسان پرت می گردد؟ ما نمی دانیم که شما برای همین سؤال خود چه جوابی پیدا کرده اید؛ ولی پاسخ درست همین سوال را به شما می گوییم:

«حواس پرتی، چیزی نمی باشد جز تمایل ذاتی ذهن به درگیری و فعالیت».

ذهن شما، به طور مداوم می خواهد درگیر و مشغول باشد؛ پس، چنانچه آن چه اکنون انجام می دهید، در شما درگیری و مشغولیت فکری ایجاد بکند، فکر شما دیگر احساس نمی کند که جای دیگری برود و در همان جا درگیر شود؛ ولی درصورتیکه در انجام این عمل، درگیری فکری ایجاد نشود، ذهن شما شتابان به مکانی می رود تا خود را در همان جا مشغول بکند و همین، آن حواس پرتی میباشد.

.

بی حوصله

.

.

راه های تقویت تمرکز حواس
تمرکز حواس در هنگام مطالعه، کلید اصلی و اساسی درک و فهم مطالب می باشد و کلید اساسی تمرکز حواس، استفاده از راه هایی می باشد که عامل تقویت و پرورش چیره دستی های مورد نیاز برای این شغل می باشد. پس، بدون تمرکز حواس، ممکن می باشد درک و فهم مطلبی که تنها یک ساعت زمان مورد نیاز داشته باشد، ساعت ها زمان بگیرد؛ ولی به خوبی فهمیده نشود و خاصیت مثبتی نداشته باشد. از همین رو، استفاده راه ها و فنونی که به خواننده کمک مي كند تا به هنگام مطالعه، فعال باشد، تمرکز حواس را تقویت و تبحر شخص را در ایجاد تمرکز هنگام مطالعه، بالا می برد. همین راه ها عبارتند از:

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکز حواس : 1. طرح سؤال
طرح سؤال پیش از مطالعه دقیق، شخص را وادار مي نمايد تا به طور فعالانه و با تمرکز، دقت مکفی، انگیزه و علاقه، به مطالعه بپردازد. طرح سؤال هنگام مطالعه، یکی از راه هایی می باشد که خواننده را فعال و به طور عمیق او را درگیر مطالعه مي نمايد و عامل برانگیختن جدیت و سعی وی به هنگام مطالعه می گردد. شخص برای یافتن پاسخ سؤالات خود، باید تمرکز حواس خود را حفظ بکند؛ چون در هنگام مطالعه، نمی توان بدون تمرکز، پاسخ سؤالات را پیدا کرد. پس از خواندن موضوع و با طرح سؤال، توان میزان فراگیری خود را ارزشیابی کرده، به نقاط قوت و ضعف خود پی می برید. طرح سؤال، علت ایجاد نظر انتقادی نسبت به مطالب در شخص می گردد و موجب می گردد تا خواننده در مطالعات بعدی، برای از بین بردن نقاط ضعف خود، با دقت و تمرکز بیشتری مطالعه بکند.

.

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکزحواس : 2. تندخوانی
تندخوانی، عامل توجه و تمرکز بیشتر و دریافتن مطالب و در نتیجه، عامل یادگیری بهتر می گردد. فکر و ذهن ما قادر میباشد هزاران واژه را در دقیقه از خود عبور دهد؛ اما در صورتی که سرعت مطالعه ما پایین باشد، ذهن، زمان اضافی می آورد و ناچار به این شاخه و آن شاخه می رود و در نتیجه، حواس پرتی ایجاد می گردد. مطالعه سریع و یا تندخوانی، وقت جولان به ذهن نمی دهد و عامل برقراری تمرکز حواس هنگام مطالعه می گردد.

.

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکزحواس : 3. خواندن اجمالی
راه خواندن اجمالی، مبتنی می باشد بر یک نمونه گیری سریع از نکات اساسی و صرف نظر کردن از جزئیات. در همین راه، خواننده، مطالب را سازمان بندی مي نمايد و همان گاه هدف از مطالعه خود را مشخص کرده، مقدار وقت مطالعه و میزان سختی کتاب را تخمین می زند و سپس از طریق سؤال کردن، کنجکاوی، علاقه، دقت و تمرکز حواس خود را بالا می برد.

.

.بی حوصله

.

.

روش های تمرکزحواس : 4. جدیت در مطالعه
به محض نشستن پشت میز مطالعه، خواندن را با جدیت آغاز نمایید؛ چون چنانچه سریع مشغول به عمل مطالعه گردید، تمرکز حواس زود به دست می آید. همین ضرب المثل چینی را به یاد داشته باشید که «فتح ستارگانی که هزاران فرسنگ از ما دور می باشند، با برداشتن قدم اول، امکان پذیر می باشد». شک و تردید، موجب حواس پرتی و یا ایجاد تخیلات واهی می گردد. اجازه ندهید چیزی جز مطالعه، ذهن شما را مشغول بکند. تصمیم بگیرید و مقدار زمانی را برای مطالعه مشخص نمایید و خود را به مدت زمانی مخصوص محدود نمایید. در همین وقت، از مطالعه دست نکشید و به مطالعه ادامه دهید؛ ولی وقت مطالعه را طویل نکنید. بی فایده وسواس به خرج ندهید و بهانه تراشی نکنید. به خود تلقین نمایید که شخص با اراده ای هستید و می توانید هر درسی را به خوبی یاد بگیرید. جدی باشید و با علاقه و انگیزه مطالعه نمایید تا هنگام مطالعه، دچار حواس پرتی نشوید.

.

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکز حواس : 5. استفاده از راهنما به هنگام مطالعه
یکی از نحو های برقراری تمرکز حواس، استفاده از یک راهنما، برای اینکه انگشت سبابه، مداد و… به هنگام مطالعه میباشد؛ برای اینکه استفاده از یک راهنما هنگام مطالعه، علت تمرکز حواس بهتر، عادت به روان خواندن، جلوگیری از برگشت برای دوباره خواندن و اتلاف فرصت و جلوگیری از خستگی چشم و ذهن می گردد.

.

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکز حواس : 6. خط کشیدن زیر مطالب مهم
استفاده از این راه تمرکز، یکی از شایع ترین راه هایی میباشد که اغلب دانشجویان از آن استفاده می کنند. هنگام مطالعه، با کاربرد از یک مداد، و مطالب مهم و اساسی را علامت گذاری نمایید؛ برای اینکه برای مشخص نمودن مطالب مهم و اساسی، خط کشیدن زیر آنها مورد نیاز میباشد.

.

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکز حواس : 7. برخورداری از علاقه به مطالعه
علاقه به مطالعه، یکی از شرایط اصلی و اساسی ایجاد تمرکز حواس، هنگام مطالعه می باشد. وقتی خواننده به موضوعی علاقه مند می گردد، خود به خود بر همان تمرکز مي كند؛ بیشتر دقت مي كند و به سادگی مطالب را به حافظه می سپارد و بعد هم بسیار راحت همان را به خاطر می آورد. تلاش نمایید با ایجاد انگیزه های نیرومند و در نظر گرفتن هدف هایی که برایتان مهم و جذاب اعتنا می باشد، نسبت به مطالعه، شوق و علاقه پیدا نمایید. موقعیت هایی را که نمی توانید در آنها تمرکز حواس داشته باشید، تجزیه و تحلیل نمایید؛ احساسات خود را مورد بررسی قرار دهید و بدایند که چه عواملی فکر ها شما را دگرگون می کنند. فکر ها منفی و بیمارگونه را از خود دور نمایید و هر موقعیت را تا مرزی که می توانید، به طور منطقی، تعبیر و تفسیر نمایید.

.

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکزحواس : 8. تعیین وقت و مکان مطالعه
یکی از روش های برقراری تمرکز حواس، همین میباشد که مطالعه در ساعتی از روز اجرا گیرد که برای شخص، شایسته تر می باشد؛ ولی تخمین شایسته ترین وقت برای مطالعه، کاری مشکل میباشد و به عادات شخص بستگی دارد. بعضی اشخاص عادت دارند تا نیمه های شب بیدار بمانند و با کاربرد از سکوت و آسایش شبانه، با خیال راحت و فارغ بال مطالعه کنند؛ ولی بعضی دیگر عادت دارند شب زود بخوابند و صبح زود از خواب بیدار شوند و به مطالعه بپردازند. با همین توصیف، تعیین فرصت و مقدار مطالعه، علت آگاهی از همه زمینه مطالعه، برقراری تمرکز، عدم سردرگمی، جلوگیری از اتلاف زمان و انرژی و فهم بهتر مطالب می گردد.

.

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکزحواس : 9. یاد بگیر که نه بگویید
زمانی که تصمیم گرفتید مطالعه نمایید، ولی دوستان و یا هم اتاق های شما درخواست می کنند که دور هم جمع گردید، هنر گفتن نه را در خود تقویت نمایید. چنانچه همین اراده در شما ضعیف میباشد، می توانید روی در اتاق مطالعه خود بنویسید: لطفاً «مزاحم نشوید». درصورتیکه موفق نشدید، می توانید کارهای دیگری اجرا کنید که نشان دهد شما دوست ندارید که کسی علت از هم گسیختن فکر ها شما شود.

.

.

بی حوصله

.

.

روش های تمرکزحواس : 10. ترک فکر ها منفی و برخورداری از فکر ها مثبت
مطالعه عمیق و یادگیری ثمربخش، وقتی حاصل می گردد که شخص، تصور مثبتی از خود داشته باشد و به خود اطمینان بکند؛ برای اینکه اطمینان به خود، تبحر و نیرو را ازدیاد داده، مغز را سالم تر مي نمايد. وقتی می خواهید کاری اجرا کنید، از گفتن کلماتی مثل نمی خواهم، نمی دانم و نمی توانم، بپرهیزید و جمله «این عمل محال میباشد» را از دفتر حیات خود خط بزنید. ترس، بدگمانی و بی ارادگی را از خود دور نمایید و به هیچ وجه به خود اجازه ندهید تا هیجانات و فکر ها منفی، شما را در خود غرق سازد و تمرکز حواس شما را مختل بکند. اطمینان به نفس داشته باشید و پیوسته با خود تکرار نمایید که قادر به اجرا هر کاری هستید و بدین طریق، تفکر مثبت را در خود پرورش دهید.

.

.

.

.

.

.

.

manba گرداوری : گروه رسانه ای وبسایت  بزرگ  شبهاے  تنهایے 

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !