دنیایی پر از سیاهی، چیزی نشد نصیبم جز تباهی!
بازی های عاشقانه، انواع قلبها، یکی شکسته و یکی به انتظار پوچی نشسته . 

باما در وب سایت بزرگ شبهای تنهایی همراه باشید .

 

 

.

.دنیایی پر از سیاهی، چیزی نشد نصیبم جز تباهی!
دنیایی پر از سیاهی، چیزی نشد نصیبم جز تباهی!

عکس های زیبا1

دنیایی پر از سیاهی، چیزی نشد نصیبم جز تباهی!
بازی های عاشقانه، انواع قلبها، یکی شکسته و یکی به انتظار پوچی نشسته
.

عکس های زیبای2

حرفهای تکراری، این تنها صداقت است که از آن بیزاریم

سخت است قدم برداشتن در راه عشق

عکی زیبا1

صدها قدم برداشتیم و این شد یک تصویر زشت

تصویری سیاه و سفید، طعم تلخ عشق را تنها آن دلشکسته چشید

عکس زیبا2

نمیفهمیم و آغاز میکنیم، پایانش پیداست و باز هم هوس پرواز میکنیم

عکس زیبا

.

.

.

.

.

.

.

manba اختصاصی از : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !