باز هم همان حکایت همیشگی.  پیش از آنکه با خبر شوی .

باما همراه باشید .

.

.

.الهام بخش 2

.حرف های ما هنوز نا تمام …

تا نگاه میکنی..

وقت رفتن است

باز هم همان حکایت همیشگی.

پیش از آنکه با خبر شوی 

لحظه ی عزیمت تو نا گریز می شود

آی……..

ای دریغ و حسرت همیشگی

ناگهان

چقدر زود دی میشود 

.

الهام بخش1

.

.

.

.

.

.

.

.

manba اختصاصی از : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !