بعضي ها وقتي كاري داشته باشند دوستت هستن . 

با ما در وب سایت شبهای تنهایی همراه باشید .

 

.

.

بعضي ها وقتي كاري داشته باشند دوستت هستند

تنهایی1

.

بعضي ها وقتي گير مي كنند دوستت هستند

.

تنهایی2

.

بعضي ها نيستند و وقتي هم هستند بهتر است نباشند

تنهایی3

.

بعضي ها نيستند و اداي بودن در مي آورند

بعضي ها در عين بودن هرگز نيستند

.

تنهایی4

.

بعضي هاي ديگر هم به طور كلي هستند ولي آدم نيستند

تنهایی

.

آنهاي ديگري هم كه آدم هستند نيستند

به این میگن تنهایی!

تنهایی

.

.

.

.

.

.

.

manba گرد آوری: تیم رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !