مهدی جان وقتی می آیی که من دیگر کینه ای به دل نداشته باشم.

باماهمراه باشید در وب سایت شبهای تنهایی.

عکس امام زمان1

.

.

.

.

.

.

مهدی جان…

وقتی می آیی…

که من دیگر کینه ای به دل نداشته باشم …

لج بازی هارا کنار بگذارم

از زمین خوردن کسی خوشحال نشم 

با کسی دشمن نباشم

تو وقتی می آیی که من هم مثل  تو بشم…

وقتی می آیی که  من مسلمان بشم

دعا کن واسم آقا که مسلمان  بشم

.

.

.

.

.

.

عکس امام زمان2

.

.

.

.

.

manba گرداوری اختصاصی: گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !