الهی من تو را یاری نکردم…بع غیر از معصیت کاری نکردم

با وب سایت بزرگ شبهای تنهایی

همراه باشید.

عکس خداوندی

.

.

.

الهی من تو را یاری نکردم

به غیر از معصیت کاری نکردم

جوانی ام را امانت داده بوذی 

امانت را نگه داری نکردم 

ذلیلم ..مسکینم.. خوار و پستم 

کنار سفره ی خوبان نشستم 

به جای شکر تو دیدی چه کردم

نمک خوردم نمکدان را شکستم

گذشتم من ز مرز بی حیایی

نبردی آبرویم را خدایی

میان معصیت بودم شنیدم 

صدایم میکنی بنده کجایی

.

.

.

.

manbaگرداوری اختصاصی : گروه فرهنگی  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !