زیباترین لحظه ها در انتظار گام های توست

آبی ترین آسمان اشک شوقی است که به پای تو ریخته میشود …

emamzaman 20

تو می آیی و جای هر پایت گل می شکفد
و عطر گل های ظهور توست که هوا را پر می کند.

صدا هایم در قفس تنهایی ام اسیر و معلق است
و جذبه نگاه های توست که موج میزند
در فضای فریاد من و مرا نا امید نمی کند….

emam zaman 21

تو نزدیک ترین فصل برای رسیدن به بهاری
و من دور ترین جاده ها را تا رسیدن به تو باید طی کنم….

آقای من! بیا تا آسمان طلوعی سبز را به تماشا بنشیند
و تا شرق در حسرت طلوع آینه وار خورشید از غروب دق نکند…

اللهم عجل لولیک الفرج

.

.

.

.

manba گرداوری اختصاصی: گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !