جملات و متن های  زیبا و کوتاه به مناسبت شب برات

با ماهمراه باشید.

عکس شب های برات

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی

آن(شب قدر)که این تازه 
(براتم9دادند.

شب برات

شب تعیین روزی افراد است

شب برات ..شب وعده آمرزش و اجابت

دعا در شب پانزدهم شعبان و تقسیم ارزاق و 

تقدیر اعمار است.

آمد شعبان عهدااز بهر (برات)

ما تا روزی و پیروزی از ببخشش

رب بیند. 

ازمان امدند بهر ثنات

وبیض و قدر و عید برات.

ای انکه لب لعل توچون اب نبات است .

اها چه نباتی که به از اب حیات است

امشب که شب نیمه شعبان و برات است.

شب برات (برات ازادی)از دوزخ را به بندگان خود میبخشد .

در شب برات امرزش یافتگان از مجازات تبرئه می شوند وبه 

تعبیر مجازی سند ازادی 

انان کیفر دوزخ صادر میشود.

شب برات 

رحمت کی رات.

.

.

.

.

manba گرداوری اختصاصی: گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !