به تو می اندیشم و به ان ثانیه هایی که گذشت

عکس عاشقانه1

سال ها رفته و باز 

تپش گرم ترین خاطره ها

می فشارد دل خاموشم را

به تو می اندیشم

و به ان ثانیه هایی که گذشت

وبه بی تابی قلبی که شکست

تو بیا باران باش

و بر این تازه گل خسته ببار

توبیا اتش باش

تو بیا جاری باش

تو بیا باور باش

تو بیا باور کن

عسق هم حس غریب تپش اینه هاسن

تو بیا اینه باش …

عکس عاشقانه 2

.

.

.

.

 منبع : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !