پدر برخیز ببین چادر از سر ما کشیدند

حجاب2

وقتی حضرت سکینه س  دختر امام حسین علیه السلامروز یازدهم در

گودال قتلگاه خود را روی بدن پدر انداخت و

عده ای از اعراب با کعب نی و تازیانه او را از بدن

پدر جدا کردند نگفت

پدر مرا میزنند

نگفت پدر مرا به اسیری بردند

نگفت بابا تشنه ام.

بلکه اشک می ریخت و فریاد میزد

پدر برخیز ببین چادر از سرما کشیده اند

بابا سرهای برهنه ی ما را بنگر.

بابا برخیز عمه ام زینب را می زنند…

حجاب1

.

.

.

.

.

manbaگرداوری اختصاصی : گروه فرهنگی  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !