امام حسين عليه السلام :

بر هيچ چشم مؤمنى روا نيست كه ببيند خدا نافرمانى مى شود و چشم خود را فرو بندد ، مگر آن كه آن وضع را تغيير دهد .

hadis emam hosein

.

.

.

امام حسين عليه السلام :

هر كه خدا را ، آن گونه كه سزاوار او است ، بندگى كند ، خداوند بيش از آرزوها و كفايتش به او عطا كند .

..

.

.

.

hadis emam hosein 2

.

.

.

امام حسين عليه السلام :

نياز مردم به شما از نعمت هاى خدا بر شما است ؛ از اين نعمت افسرده و بيزار نباشيد .

.

.

.

hadis emam hosein 3

.

.

.

.

امام حسين عليه السلام :

هركه با خشم خدا ، خواهان خشنودى مردم باشد ، خداوند او را به مردم وامى گذارد .

.

.

.

.

hadis emam hosein 4

.

.

.

.

امام حسين عليه السلام :

از نشانه هاى نادانى ، جدل با بى فكران است .

.

.

.

.

hadis emam hosein 5

.

.

.

امام حسين عليه السلام :

هر كه خوش دارد مرگش به تأخير افتد و روزى اش افزون شود . با خويشانش پيوند برقرار كند .

.

.

.

.

manba منبع: گروه فرهنگی  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !