توی زندگی روزمره هیچوقت این سه چیزها رو از یادت نبر :

سه چیز را ارام بردار :

قدم ، قلم ، قسم.

سه چیز را پاك نگهدار:

لباس،جسم،خیال.

ازسه چیز كار بگیر:

عقل،همت،صبر.

zendegi

ازسه چیز دوری کن

افسوس،فریاد،نفرین كردن.

سه چیز راآلوده نكن:

قلب،زبان،چشم.

وسه چیز را هیچگاه فراموش نکن:

خدا،مرگ،دوست خوب ❤️

.

.

.

manba اختصاصی از : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !