معلم عزيزم !

یاد تو همیشه در ذهنم

عشق تو در قلبم و عطر مهربانت

همیشه در وجودم جاری است

روزت مبارک . . .

.

.

moallem 2 95

moallem 3 95

moallem 4 95

moallem 95

moallem5 95

moallem6 95

moallem7 95

moallem8 95

moallem9 95

.

.

.

manba گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت  بزرگ  شبهاے  تنهایے 

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !