گذشتگان خیلی چشم انتظارند. براى مُردگان خود هدیه بفرستید! گفتند: هدیه براى آنان چیست؟ فرمود: صدقه و دعا.

 براى مُردگان خود هدیه بفرستید! گفتند: هدیه براى آنان چیست؟ فرمود: صدقه و دعا.

براى مُردگان خود هدیه بفرستید! گفتند: هدیه براى آنان چیست؟ فرمود: صدقه و دعا.

 

در میان تمام افراد از همه گرفتارتر و محتاج تر اموات و گذشتگان هستند كه دستشان از دنیا و اعمال صالح كوتاه شده است. باید به آنها هدیه داد. ولی مگر می شود به اموات و مُردگان هم هدیه داد؟ آخر چه هدیه ای و چگونه؟ بهتر است پاسخ را از رسول خدا صلى الله علیه وآله بشنویم كه فرمود: براى مُردگان خود هدیه بفرستید! گفتند: هدیه براى آنان چیست؟ فرمود: صدقه و دعا.

آری با دعا و صدقه و انجام كارهای خیر می توان به اموات و گذشتگان هدیه داد. در این هدیه دادن هم می توان تمام اموات مومن و مسلمان را مَدّ نظر قرار داد. چرا كه وقتی عمل خیری به نیت جمیع اموات انجام گیرد، خداوند مهربان و كریم به هر یك از اموات پاداش آن كار خیر را می دهد بدون اینكه ذره ای از اجر آن كم شود.

 

رسول خدا صلى الله علیه وآله فرمود:

ارواح مؤمنان هر جمعه،به آسمان دنیا در برابر خانه ها و منزل هاى خود مى آیند و با صداى غمناکى ندا مى دهند که اى خانواده ما، اى فرزندان ما و اى پدر و مادر و خویشان ما! به ما مهربانى کنید؛ از اموالى که در دست ما بود (و اکنون در اختیار شماست) با دادن درهمى و قرص نانى و جامه اى نسبت به ما ترحّم كنید، که خداوند شما را از جامه بهشت بپوشاند!

امام صادق علیه السلام فرمود: ثواب اعمال خیر، براى کسى که براى مُردگان انجام مى دهد، براى او و براى آن مُرده، هر دو نوشته مى شود.

امام صادق علیه السلام فرمود: ثواب اعمال خیر، براى کسى که براى مُردگان انجام مى دهد، براى او و براى آن مُرده، هر دو نوشته مى شود.

از سوی دیگر هر كار خیر و صدقه ای كه انسان برای اموات انجام دهد نصیب خودش هم می شود. امام صادق علیه السلام فرمود: ثواب اعمال خیر، براى کسى که براى مُردگان انجام مى دهد، براى او و براى آن مُرده، هر دو نوشته مى شود.

البته این رسیدن خیرات به اموات و تاثیری كه در برزخ به حال آنان دارد از الطاف خداست كه نشان از رحمت و مهربانی بی كران او دارد. در واقع نوعی ارفاق در حق گذشتگان است که پس از مرگ هم با بهره مندی از اعمال بازماندگان، از لطف و رحمت خداوند ناامید نباشند. از طرفی نیز بازماندگان از عذاب شدن رفتگانشان در فشار و رنج روحی نباشند و برای تخفیف عذاب های آن ها، دست خود را بسته نبینند.

حال كه اینگونه است باید برای اموات و گذشتگان كاری كرد. اما مومن زیرك است. لذا اگر می خواهد برای آنان كاری كند باید بهترین كار را انتخاب كند تا بیشترین نتیجه را به دست آورد. به راستی بهترین كاری كه می شود برای اموات انجام داد چیست؟

پاسخش وقف است. با وقف به نیت خیرات برای گذشتگان، می توان تمام اموات مسلمین از اول خلقت تا قیامت را بهره مند ساخت. حُسن این كار این است كه شامل خودِ واقف، فرزندان، اطرافیان ونوادگان وی نیز خواهد شد. چرا كه دیر یا زود باید از این دیار ناپایدار رخت بربست و به دیار باقی شتافت.

با وقف به نیت خیرات برای گذشتگان، می توان تمام اموات مسلمین از اول خلقت تا قیامت را بهره مند ساخت.

با وقف به نیت خیرات برای گذشتگان، می توان تمام اموات مسلمین از اول خلقت تا قیامت را بهره مند ساخت.

وقف برای اموات، آثار زیادی برای واقف دارد. از جمله: کسب خشنودی خداوند مهربان ، بهره مندی از پاداش خیر رسانی به تعداد بی شماری از گذشتگان و کسانی که هنوز در قید حیات اند، برزخ سازی و از پیش فرستادن مصالح آبادنمودن برزخ خود، واقف می تواند موقوفه ی به این نیت را در راه كارهایی كه دوست دارد، قرار دهد، مثلا اگر یتیم نوازی را دوست دارد می تواند خانه ای را برای خیر رسانی به اموات وقف كند و آن را برای استفاده در اختیار ایتام قرار دهد تا تمام اموات از پاداش یتیم نوازی بهره مند شوند، دیگر اینکه واقف موقوفه اش را برای انجام هركاری كه قرار دهد علاوه بر پاداش خیر رسانی به اموات از پاداش آن كار نیز بهره مند خواهد شد.

حال كه اینگونه است بیایید تا جان در بدن داریم و قبل از اینكه به اموات ملحق شویم، برای گذشتگان و اموات كاری كنیم تا پس از ما نیز، دیگران ما را یاد كنند.

.

.

.

manbaگرداوری اختصاصی : گروه فرهنگی  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !