راه بالا نیایش و راه پایین سجده …

نیایش با خداوند

نیایش با خداوند

هنگامی كه شیطان به خداوند گفت:

من از چهار طرف (جلو، پشت، راست و چپ) انسان را گرفتار و گمراه می‏كنم.

فرشتگان پرسیدند:

شیطان از چهار سمت بر انسان مسلّط است، پس چگونه انسان نجات می‏یابد؟

خداوند فرمود: راه بالا و پایین باز است؛

راه بالا نیایش و راه پایین سجده و بر خاك افتادن است.

سجده

سجده

بنابراین، كسی كه دستی به سوی خدا بلند كند یا سری بر آستان او بساید می‏تواند شیطان را طرد کند.⚫️

.

manbaگرداوری اختصاصی : گروه فرهنگی  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !