حالا می فهمم چرا معلم مان می گفت:
همیشه اجازه بگیرید!

می گویند: عده ای در مدینه
در خانه ای را که جبرئیل و عزرائیل بدون اجازه وارد آن نمی شدند؛

شکسته آتش زده و وارد آن شده اند!
از آن ماجرا خبر دارید؟!…

.

Fatemeh

Fatemeh (10)
Fatemeh (1)

Fatemeh (2)

Fatemeh (3)

Fatemeh (4)

Fatemeh (5)

Fatemeh (6)

Fatemeh (7)

Fatemeh (8)

Fatemeh (9)

.

manbaگرداوری اختصاصی : گروه فرهنگی  وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !