عکس ها و تصاویر متحرک و بسیار زیبا به مناسبت وفات حضرت معصومه (س)

فرشته ها به سوگواری بانویی بزرگ، دروازه های آسمان را سیاه پوش
کرده اند و از در و دیوار زمین، مویه و مرثیه می بارد.

از این نفس های مچاله و گریه های گلوگیر به چشمان روشنی می رسم
که خلاصه معصومیت و پاکدامنی است.

Shahadat Hazrat Masoome

Shahadat Hazrat Masoome (1)

Shahadat Hazrat Masoome (2)

Shahadat Hazrat Masoome (3)

Shahadat Hazrat Masoome (4)

Shahadat Hazrat Masoome (5)

Shahadat Hazrat Masoome (6)

Shahadat Hazrat Masoome (7)

Shahadat Hazrat Masoome (8)

Shahadat Hazrat Masoome (9)

manba گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !