آموخته ام که …

god only

آموخته ام که

وقتی نا امید می شوم

خداوند بزرگ با تمام عظمتش ناراحت می شود

و عاشقانه انتظارم را می کشد 

که به رحمتش امیدوار شوم !

only god

manba گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !