دارد زمان آمدنت دیر می شود
دارد جوان سینه زنت پیر می شود

agha biya

انتظارش،انتظارم سیرکرد
آنکه میخواهدبیاید دیرکرد

SAHEBE ZAMAN

تابه کى درانتظارش دیده بردر دوختن

آمدن

رفتن

ندیدن

سوختن

ENTEZAR

ای که دستت میرسد برزلف یار

درحضورش نام ماراهم بیار

AGHAYAM BIYA

ساعت هاست منتظرم
هزار زمستان گذشته است……

میگویند نا امیدی از درگاه خداوند کفر است ….
ومن کافر نیستم
وقتی امید دارم که روزی تو
برمیگردی !

1emam2_www.shabhayetanhayi.ir

manba گرداوری : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !