کسی که رنگ پریدگی خزان را ادراک کرده
باشد به نیرنگ گل های رنگ رنگ دل نخواهد بست به نامردانی چون تو دیگر دل نخواهم بست

.

.

.

.

.
آنان که بودنت را قدر نمی دانند
رفتنت را “نامردی” میخوانند . . .

.

.

.

.

زمـین گرمـم کـمته  تو که میگفـتی من سـرم   کـی مـیشه اون گلوتوبا دشنه نامردی  بدرم

.

.

NARAFIGHI2

.

.

.

.

.

اون لحظه که گفتی : یکی بهتر از تورو پیدا کردم
یاد اون روزایی افتادم که به ۱۰۰ تا بهتر از تو گفتم من بهترینو دارم . . .

.

.

.

.

یک تلنگر هم کافی بود برای اینکه بشکنم
به هر حال ممنون از مشتت . . .

.

.

.

.

دود سیگارم را هزاران بار به تو ترجیح می دهم
کم رنگ است ولی دورنگ نیست

.

.

.

.

NARAFIGHI3

.

.

.

.

دلم برای خودم سوخت وقتی صدایم کردی
شما

.

.

.

.

این روزا حس میکنم جایی را تنگ کرده ام
جایی در قلب تو برای امدن دیگری

.

.

.

.

NARAFIGHI4

.

.

.

.

می دانی ؟ به رویت نیاوردم !

از همان زمانی که جای تو به من گفتی : شما

فهمیدم پای او در میان است

.

.

NMARDI

.

.

گاهی سکوت
شرافتی دارد
که گفتن ندارد

.

.

.

manba گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !