شهادت دومین امام شیعیان تسلیت.

به همین مناسبت جدیدترین تصاویر ویژه این مناسبت را آماده نموده ایم که امیدواریم مورد توجه شما دوستان قرار بگیرد.

Shahadat emam mojtaba

Shahadat emam mojtaba (1)

Shahadat emam mojtaba (2)

Shahadat emam mojtaba (3)

Shahadat emam mojtaba (4)

Shahadat emam mojtaba (5)

Shahadat emam mojtaba (6)

Shahadat emam mojtaba (7)

manba گرداوری : گروه فرهنگیوب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !