از سری گوشی های جدید نوکیا که معمولا با مشکل لایت به هر دلیلی میشن رو با عکس برای همکاران عزیز بخش تعمیرات موبایل آماده نموده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

 گرد آوری: گروه نرم افزاری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

مسیر لایت و تصویر نوکیا 220 – nokia 220 light way

مسیر لایت نوکیا 301 – nokia 301 lcd light

مسیر لایت نوکیا 501 –  Nokia 501 Light Solution

مسیر لایت و تصویر نوکیا 107 – nokia 107 light way :

مسیر لایت و السیدی نوکیا 108- nokia 108 light way :

مسیر لایت و السیدی نوکیا 105 – nokia 105 light and lcd way :

مسیر لایت و السیدی نوکیا 106 – nokia 106 light and lcd way :

مسیر لایت و السیدی نوکیا 130 – nokia 130 light and lcd way :

مسیر لایت و السیدی نوکیا 225- nokia 225 light and lcd way :

مسیر لایت و السیدی نوکیا 206 – nokia 206 light and lcd way :

مسیر السیدی نوکیا 500 – nokia 500 lcd way :

مسیر لایت نوکیا 200 – nokia 200 light way :

مسیر لایت نوکیا 305 – nokia 305 light way :

مسیر لایت نوکیا 311 – nokia 311 light way :

.

گرد آوری: گروه نرم افزاری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ