از سری گوشی های جدید نوکیا که معمولا با مشکل لایت به هر دلیلی میشن رو با عکس برای همکاران عزیز بخش تعمیرات موبایل آماده نموده ایم که امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد.

 گرد آوری: گروه نرم افزاری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

مسیر لایت و تصویر نوکیا 220 – nokia 220 light way

Nokia-220-Lcd-Ways-Display-Light-Jumper-Problem-Solution

مسیر لایت نوکیا 301 – nokia 301 lcd light

Nokia-301-Lcd-Ways-Display-Light-Jumper-Problem-Solution

مسیر لایت نوکیا 501 –  Nokia 501 Light Solution

Nokia-501-Lcd-Ways-Display-Light-Jumper-Problem-Solution

مسیر لایت و تصویر نوکیا 107 – nokia 107 light way :

Nokia107 light  way

مسیر لایت و السیدی نوکیا 108- nokia 108 light way :

Nokia 108 light and lcd  way

مسیر لایت و السیدی نوکیا 105 – nokia 105 light and lcd way :

Nokia 105 light and lcd way

مسیر لایت و السیدی نوکیا 106 – nokia 106 light and lcd way :

Nokia 106 light and lcd way

مسیر لایت و السیدی نوکیا 130 – nokia 130 light and lcd way :

Nokia 130 light and lcd way

مسیر لایت و السیدی نوکیا 225- nokia 225 light and lcd way :

Nokia 225 light and lcd way

مسیر لایت و السیدی نوکیا 206 – nokia 206 light and lcd way :

Nokia 206 light and lcd way

مسیر السیدی نوکیا 500 – nokia 500 lcd way :

Nokia 500 lcd way

مسیر لایت نوکیا 200 – nokia 200 light way :

Nokia 200 light way

مسیر لایت نوکیا 305 – nokia 305 light way :

Nokia 306 light way

مسیر لایت نوکیا 311 – nokia 311 light way :

Nokia 311 light way

manba گرد آوری: گروه نرم افزاری وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

liner (15)

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !