ما هستیم اما حضور نداریم

همه کنار یک دیگر اما غافل از هم

ما هم دیگر را گم کرده ایم

واین می شود که تلخی حقیقتی تلخ آغاز می شود

deltang

محبت های زیادی که که بخاطر محبت های دیگری

به فراموشی سپرده می شود

آری این گونه است که در آخر

ما کنار هم هستیم

اما حضور نداریم

دلم برای کنار هم بودن هایی که

حضورمان از خودمان پر رنگ تر بود

تنگ شده است

manbaگروه رسانه ایوب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !