مـــیگن آدم وقتیے میـمیره

کل اعـضای بدنـــش کاراے بدشُ شـهادت مـیدن

SHEHADAT

میـخوام بدونـم

این زبــ✂ـون مـن

شهادت میـده که چه حرفایی تو دلـم “سنـگینی” میکرد و نگـفتم

HARF

گلــــ📌ــــوم

میـگه چه روزایی بغضـــمُقورت” میدادم⚡

BOGHZ MARD

چشــ👀ــــام

میگن که چه شـــبایی تا صـــبح “از غــــصه” نخوابیدم⚡

GERYE SHABANEH

این دل

این دلِ لامـصب میـگه خیلی جاها “شکـست

SHEKASTE DEL

امیـدوارم اون دنیا⚡ِ

🚫بدنـــــم” بهم “خیانــــــت” نکـنه . . مـــث آدَمـای ایـن دنیا🚫

manba گردآوری اختصاصی:گروه رسانه ایوب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !