برای پیش “تو”بودن …
اصلا بلیط لازم نیست!
مرور قصه ی “دل”…
کافیست…!

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

دیوانه نیستم ! سالمم
فقط طوری “خاص” که دیگران نمیتوانند ، تو را “دوست” دارم

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

امشب، آغوشت نیست، اما!
خیالت را به آغوش میکشم
موهایت را میبویم؛
نوازش صورتت را با گونه هایم به هیچ نمیدهم.
امشب اینگونه است!
فردا شب و شبهای دگر را چه کنم !!!

.

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

رشوه میدم به خاطره های روزهایم

 تا از بی تو بودن صدایشان در نیاید  !

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

زنها هرگز نمیگویند تو را دوست دارم
ولی وقتی از تو پرسیدند مرا دوست داری
بدان که درون آنها جای گرفته ای . . .

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

من فقط یک بلیت رفتن میخواهم بی برگشت!
‏به سوی اغوش تو

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

ترافیک ِ سنگینی ست !
خیلی آهسته میروند این لحظه ها…
انگار… پشت ِ نیامدنت گیر افتاده اند …!

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

سهم “من” از “تو” عشق نیست ، ذوق نیست ، اشتیاق نیست
همان دلتنگی بی پایانی ست که روزها دیوانه ام می کند !

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

صدایٍ گام های تو
ضربانٍ زندگیٍ من است
بامن راه بیا…
تشنه ی زنده بودنم…

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

امروز صبح.. بهترین هوا ..
برای ساختن خاطرات دو نفره بود !!
پاییزیو بارانی !..

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

مستانه هایم شروع می شود
آن گاه که گیسوهایت را در شراب، جلا می دهی

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

شب را دوست دارم…
چرا که در تاریکی چهره ها مشخص نیست…
و هرلحظه این امید در درونم ریشه میزند که آمده ای!
ولی من ندیدمت…

.

.

s asheghane

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

بخوان!ا
برایم از شعرهایی بخوان
که هیچ گاه نسروده ای
از عاشقانه هایی که هیچ وقت نوشته نشده
بخوان که چشمان ِ من جبرئیل توست
تو تنها بخوان
بخوان

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

یـکــــی کــــلمه می نویـــــســـــد
یــکـــی جـــــمله ها را می بــــلعـــــد
و مـــــن خطـــــ به خطـــــ تــــــ♥ــــــو را می بـــ ــویــ ـــم

.

.

love kiss (10)  متن ها و اس ام اس های جدید عاشقانه LOve love kiss (10)

love kiss (2)Sms Love love kiss (2)

.

.

همه ماهر شده اند یک نفر هزاران نفر را با هم دوست دارد !
اما من …
ناشیانه به یک نفر دل میبندم هزاران بار

.

.

manba گردآوری اختصاصی:گروه رسانه ایوب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !