باز هم شب های تنهایی ای که تنها و تنها و تنها هستی …

shabhayetanhayi

× همدم این شب های تنهاییم شده یه گوشی و دو هدفون ×

×× اشک هایی که ریخته شد ××

×× اشکالی نداره ولی یادت باشهبه همیـن بغـض لعنتـی قســــم
نوبت گریــه توهم میرسدشک نکـن … ××

shabhayetanhayi 2

ﺍﯼ ﺗﻒ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺲ ﻟﻌﻨﺘﯽ … ﺑﻪ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﺗﻠﺦ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ

ﺑﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺻﺒﺢ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪﻥ … به ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﮊﻭﻟﯿﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﻢ …

ﺷﮑﺴﺘﻢ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﻣﺜﻞ ﺳﯿﮕﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺻﺪﺍ ﺳﻮﺧﺖ ….

TANHAYII

بازهم شب،باز هم سکوت،باز هم تنهایی،

باز هم فضای دود گرفته اتاق،

باز هم پیک های سنگین الکل . باز هم اشک، بازهم آه…..
باز هم ….
باز هم….
بازهم….
آه که این شب ها تمامی ندارد …

TANHA Smok

manba اختصاصی: گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !