یه سری مواقع به جایی میرسی که فقط باید بگی خوبم !!

alaki Khobam

همیشه در حالی که 

یه عالمه حرف بیخ گلوت چسبیده

یه عالمه اشک توی چشمات جمع شده و پنهونه

یه دنیا حسرت گوشه دلت تلنبار شده 

اونجاست که باید بگی خوبم !!!

alaki Khobam2

manba گرداوری : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !