گرما یعنی نفس های تو ،

دست های تو ، آغوش تو . . . !

من به خورشید ایمان ندارم !

.

.

.

hand

.

.

.

اینقدر دلم میخواد بغلت کنم و فشارت بدم

که حد نداره میخوام استخوانت ترک بخوره

میخوام تنگی نفس بگیری

میخوام بفهمی خیلی دوستت دارم

.

.

.