درختان صف به صف، شکوه جاودانه آمدنت را به تماشا ایستاده اند


و آبشارها، قد کشیده اند زلالی و سرفرازی نگاهت را.

veladat emam reza

جاده ها، شوق رسیدنت را، سراسیمه دویده اند.
بوی تو وزیدن گرفت و تمام گردنه ها به سمت مدینه چرخیدند.

veladat emam reza 2

تمام دشت ها پیراهن گل به تن کردند.
یا غریب الغربا!

شور آمدنت، چه رستاخیزی بر انگیخته در چهار گوشه عالم !
پلک که وا می کنی، تمام شادی ها متولد می شوند با تو
خوشبختی و رستگاری همیشگی است.

veladat emam reza 4

نزول جاودانه مهربانی ات، بر شوره زار غربت
و تنهایی زمین، خجسته باد.

veladat emam reza 5

manba گرد آوری اختصاصی : گروه فرهنگی وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !

نظر خود را با ما درمیان بگذارید