تولدت عزیزم پراز ستاره بارون

پر از باد کنک و شوق، پر از آینه و شمعدون

الهی که همیشه واسه تبریک امروز

بیان یه عالم عاشق، بیاد هزار تا مهمون

HAMNAFAS

.

.

.

امروز خورشید درخشان‌تر است

و آسمان آبی‌تر نسیم زندگی را به پرواز می‌کشد

و پرنده آواز جدید می‌سراید

امروز بهاری دیگر است

در روز تولد مهربان‌ترینم

در میلاد کسی که چشمانم با حضورش بارانی است

امروز را شادتر خواهم بود

و دلم را به میهمانی آسمان خواهم برد

جشنی برای میلادت بر پا خواهم کرد

تمامی گل ها و سبزه‌ها در میهمانی ما خواهند سرود

ای مهربان‌ترینم

روزهای زندگی هر روز گوارا باد

با من بمان جاودان

میلادت مبارک نفسم

partyparty