نه فازم غمه

♚ نه Gf م کمه ♚

✌ اونی که لیاقت داره مال منه ✌

✘اونم که لیاقت نداره مال همه ^^^✄

LIYAGHAT

↻يه رفــــــــيق دارم ;↻

♚”اسمش خــــــــداس“♚

✘بحثـــــــسش از همه جداس✘

☜ تــــــــا اون پشتــــــمه ☞

⚅  بیخیال هر چی مخاطب خــــــــاص  ⚅

MOKHTABE KHAS

وقتــــے ^ √

قرتـــے ” شــده ☜ شـــاخ √

هــــرزه ” شــده ☜ داف √

” و ” شـــده ☜ خــاص √

لاشـــے ” شـــده ☜ داش √

تفریـح ” شـــده ☜ لــاس √

خریـــت محضـــہ بہ ☜ ” هر کســے ” اعتـــماد کنـــے √

✔” تنہــــایے ” پرچمــــ بالــاس √√

TANHAYI MARD

+✘خــٰاص واســــه اُســــکــلاس✘  ☜      ◇◆مَـشـتــی بـٰاش◆◇

✘بــــه هَــــر کی……میــرســی✘   ☜          سَــریـع نــگـــو

✘با مـــن بـاش بـا مــــن بـاش✘   ☜    ◇◆ســنگــیـن بـاش

DONAFARE SANGIN

manba گرد آوری اختصاصی : گروه رسانه ای وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـــــــاس از حضور گرمتانـــــــــ

جدیدترین ها به زودی آپدیت خواهند شد !

نظر خود را با ما درمیان بگذارید !