فرصت ما تموم شده باید از این قصه بریم ***** فرقی نداره من و تو کدوممون مقصریم

.

bye (1)

.
خاطره ها رو یادمه لحظه به لحظه، مو به مو ***** هیچی رو یاد من نیار اونقد خرابم که نگو

بد بودم و بدتر شدم میرم با پاهای خودم ***** میرم نمی دونم کجا… آخ…کم آوردم به خـدا

دلگیرم از دست خودم کاش عاشقت نمی شدم ***** هر جوری می خواستم نشد از غم یه ذره م کم نشد

.

bye (2)

.

من موندم و تنهاییام از دنیا هیچی نمی خوام ***** عاقبت منو نگاه! اشتباه پشت اشتباه

هر روز عاشقتر شدیم تو عشق خاکستر شدیم ***** سوختیم ولی به آرزومون نرسیدیم

فقط گریه، فقط عذاب صد تا سوال بی جواب ***** نه من، نه تو، از عاشقی خیری ندیدیم

دلگیرم از دست خودم کاش عاشقت نمی شدم ***** هر جوری می خواستم نشد از غم یه ذره م کم نشد

من موندم و تنهاییام از دنیا هیچی نمی خوام ***** عاقبت منو نگاه! اشتباه پشت اشتباه

فرصت ما تموم شده باید از این قصه بریم ***** فرقی نداره من و تو کدوممون مقصریم

خاطره ها رو یادمه لحظه به لحظه، مو به مو ***** هیچی رو یاد من نیاراونقد خرابم که نگو

liner (4)

manba گرد آوری: وب سایت بزرگ شبهاے تنهایے

خبرنامه

سپـاس از حضور گرمتـان

منتظر نظراتـ شما هستیـم